CÁC LOẠI VẢI MAY BALO BÊN XƯỞNG HƯNG PHÚ

Vải 1680D

Vải bố 2 màu hạt nhỏ

Vải bố 600

Vải simily giả gia

Vải bố 2 màu hạt lớn

Enter your text here...

Vải 1680 caro

Vải 420D pvc

Vải 840D pvc

Vải dù 355 pvc

Vải dù trái banh

Vải nylon 2 màu

Vải 900D pvc

Vải 302 tẩy cao su

Lưới 1004

Bảng Màu Vải Balo
Đánh giá Bài viết

Leave a comment