ĐÍNH BỌ TRONG BALO LÀ GÌ

Đính bọ

Đính bọ có nghĩa là gia cố một số vị trí dễ bị sứt chỉ cho thường xuyên bị tác động tới. Đây là thuật ngữ dùng trong ngành may mặc chứ không riêng gì trong ngành balo.

Một cái balo có chất lượng hay không thì đính bọ là một trong những yếu tố đó. Nhiệm vụ của đính bọ là để gia cố cho chắc chắn cho một số vị trí thiết yếu. Nơi mà lực hay tác động tới như phần tay cầm, quai balo,...

Do thường các thợ chỉ may bình thường nên các vị trí thiết yếu lực tác động nhiều nên đường may chỗ đó sẽ không chịu nổi nên sẽ phải thêm một công đoạn nữa là đính bọ. Nếu không đính bọ thì balo rất dễ hư, hậu quả có thể quăng cái balo đó luôn.

ĐÍNH BỌ TRONG BALO LÀ GÌ
Đánh giá Bài viết

Leave a comment