MAY MỘT BALO CÓ BAO NHIÊU CÔNG ĐOẠN

May balo có 5 công đoạn:

Thứ 1 là ra rập

Balo được tạo thành từ nhiều mảnh vải khác nhau, nên cần vẽ các phần đó ra giấy rồi cắt ra. Do balo có 3 lớp nên cần phải ra rập luôn 3 phần: vải, mút và vải lót.

Thứ 2 là cắt vải

Lấy các miểng giấy rập được cắt ra vẽ lên vải rồi cắt vải.

Thứ 3 là in, thêu, đính logo

Nếu balo đồng phục quảng cáo cần phải in, thêu trước khi may. Hoặc các balo thời trang cần đính logo cũng giống z, phải đính trước khi may thành phẩm.

Thứ 4 là may

Nối các mảnh vải đó lại sẽ thành balo.

Thứ 5 là đóng gói

Lộn balo ngược lại, cắt chỉ, đóng gói: giống như quần áo, chúng ta may mặt trái rồi lộn ngược lại, cắt chỉ thừa và bỏ vào bịch đóng gói.

MAY MỘT BALO CÓ BAO NHIÊU CÔNG ĐOẠN
Đánh giá Bài viết

Leave a comment